spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Zgodovina društva

dobrcakofcepodstorziczelenica

 

 

 

 

 

zgodovina1 V planinska dogajanja je vdirala tudi krajevna, včasih celo širša politika. Razmere in okoliščine so se spreminjale, saj gre za burno dobo 60 Iet. Vedno pa so se našli v Tržiču ljudje, ki so znali ideje planinstva obdržati čiste. Bila so leta, ko je bilo je bilo društveno delo zelo živahno, pa tudi leta mrtvila. Mlajšim se bo zdelo delo prvih let precej preprosto. Tako je v nekem zapisniku zapisano, kateri odbornik bo no veselici kuhal kavo in pomival posodo, dalje, da morajo poverjeniki za Podljubelj, Križe in Kovor tam tudi stanovati in podobno. Zelo pomembno pa je za tiste čase, da je društvo doseglo pri takratnih občinah Sv. Katarine, Sv. Ane in Preddvora dovoljenje za markiranje gorskih poti na svojem območju le zase. Sekcija Du OAV v Kranju te pravice potem ni več imela.

zgodovina2 Sklicatelj ustanovnega občnega zbora 17. junija 1908 je bil notar Matija Marinček. Za načelnika je bil izvoljen Franc Dev, za namestnika Franc Ahačič (nekaj let pozneje prvi slovenski župan v Tržiču), za tajnika učitelj Friderik Repovž, kaplan Jakob Kalan je postal blagajnik, odborniki pa Marinček, Papov in Polak. Na prvi seji so sklenili, »naj se izkaznice preskrbe kolikor mogoče« hitro, da jih društveniki kolikor toliko navadijo in utrde v hoji po gorah. Prvi izlet bo na Košuto. Odhod iz Tržiča ob 11. uri ponoči z zbirališčem zbirališčem pri hiši št. 104, to je pri Devu.«


doc Več o zgodovini...

Besedilo je povzeto po Planinskem vestniku 1968

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB