Akcija VRHOVI BREZ MEJA

 

Planinska pohodniška akcija
VRHOVI BREZ MEJA

1. Začetek akcije: 14.9.2008
2. Akcija vključuje obisk 100 vrhov nad 1500 m (po lastni izbiri) in 25 obveznih vrhov.
3. Obvezni vrhovi:
– 10 vrhov Tržiške planinske poti
– 6 Vrhov prijateljstva (po 2 v Sloveniji, Avstriji in Italiji)
– Jalovec, Špik, Skuta, Ojstrica in Rogatec
– 4 tritisočaki.

4. V dnevnik je potrebno vpisati: datum, ime vrha, smer vzpona in sestopa (opis poti) ter dodati žig ali fotografijo.
5. Nepopolno izpolnjeni dnevniki se zavrnejo na stroške pošiljatelja.
6. Vpisni stroški: 10,00 €.
7. Priznanje za opravljene vzpone se podeljuje na letnem občnem zboru PD Tržič.
Planince vabimo, da predložijo dnevnike – knjižice na vpogled do konca tekočega leta, ko akcijo opravijo.
8. V akciji lahko posameznik sodeluje le enkrat.
9. Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani PD Tržič.
10.  Zaključek akcije: 14.9.2018.

 

Avtor akcije:
Jože Rožič
Predsednica PD Tržič
joze.rozic1@telemach.net
tel. 041 272 602 ali 04/5961 406
Erna Anderle

Akcija 100 vrhov za 100 let PD Tržič

 

Akcija je potekala od leta 1998 do 2008.

1. 15 vrhov je obveznih, ostali pa po lastni izbiri, biti morajo višji od 1500 m.
2. Obvezni so vrhovi Tržiške planinske poti: Dobrča, Begunjščica, Vrtača, Košutica, Veliki vrh, Kladivo, Košutnikov turn, Stegovnik, Storžič, Tolsti vrh.
3. Obvezni so še: Triglav, Montaž, Grintovec, Stol in Snežnik.
4. Dokaz o obisku vrhov je žig ali slika z vrha v knjižici Dnevnik planinca. Zaželjen je tudi kratek opis poti in razmer.
5. Akcija se začne 30. avgusta 1998 in konča 30. avgusta 2008.
6. Vsak, ki bo izpolnil pogoje (100 vrhov), bo pridobil pravico do častnega znaka PD Tržič.
7. Častni znak je enak znaku PD Tržič, z dodatnim napisom: 100 vrhov za 100 let.
8. Častni znak se podeljuje slavnostno na vsakoletnem občnem zboru PD Tržič.
9. V akciji lahko sodelujejo vsi člani PD in gorniških organizacij.
10. Tri člane PD Tržič, ki bodo prvi izpolnili pogoje, se nagradi z vodeno turo na enega izmed štiritisočakov v Alpah.

 

Pobudo za akcijo 100 vrhov za 100 let PD Tržič je leta 1998 dal Jože Rožič.

Sponzor akcije je PROMONTANA, trgovine, outdoor agencija in zastopništvo.

Akcijo so zaključili
Planinci, ki so akcijo zaključili…

št. IME IN PRIIMEK ŠT. DNEVNIKA ZAČETEK AKCIJE KONEC AKCIJE NASLOV OPOMBE
1. ERNA ANDERLE DETELJICA 7, TRŽIČ
2. FRANC ERLAH

165

36231

36463

KOVORSKA 53, TRŽIČ
3. MARIJA ROŽIČ

51

36402

36714

KOROŠKA 24, TRŽIČ
4. SLAVKO ROŽIČ

50

36402

36714

KOROŠKA 24, TRŽIČ
5. ARNOLD PAVLIČ

183

36367

36750

OPEKARNIŠKA 10a, 3000 CELJE
6. VERA RADI

101

36078

36771

U. C. DEBELJAKA 2, 3000 CELJE
7. MILAN MESOJEDEC

149

36184

36793

ČERNETOVA 6, LJUBJANA
8. ANTON VERAČ

184

36281

36796

ZA SAVO 1, HRASTNIK
9. SLAVI OJSTERŠEK

209

36281

36820

ČEČE 107, HRASTNIK
10.

 

FRANCI KOŠIR

193

36281

36820

RATEČE 12d, 4283 RATEČE – PLANICA
11.

 

DANIJEL PFEIFER

177

36184

36824

POLZELA 150,3313 POLZELA
12. LOJZE HAUPTMAN

94

36232

36827

PARTIZANSKA POT 29, LITIJA
13.

 

UROŠ TRKAJ

128

36232

36827

POT NA BROD 5, 1433 RADEČE
14.

 

IVO KOMAR

187

36316

36827

KRAKOVSKA 13, 1230 DOMŽALE
15. TONE VILFAN

83

36092

36883

ZG. BITNJE 43, KRANJ
16. JOŽI MEGLIČ

68

36057

36940

DETELJICA 7, TRŽIČ
17. VENČESLAV GREGORČIČ

69

36057

36940

BRATOV UČKAR 98, LJUBLJANA
18.

 

BREDA KUMAR

195

36055

36985

JEŽA 98, ČRNUČE, 1000 LJUBLJANA
19.

 

ALEKSANDER NOVAK

179

36331

36985

RETEČE 145, ŠKOFJA LOKA
20. ROMAN BUČINEL

30

36041

37076

NAZARJEVA 6 4000 KRANJ
21.

 

ZDENKO ŠUPERGER

171

37135

LIBOJE 78, 3301 PETROVČE
22.

 

DRAGO ŠUSTER

170

37135

POLZELA 55, 3313 POLZELA
23. MIROSLAV GRUM

73

36047

37176

DETELJICA 2, 4290 TRŽIČ
24. JANEZ RAZPOTNIK

185

36281

37182

GLADEŽ 47, 1411 IZLAKE
25. DUŠAN KRANJC

345

37248

37198

OB SUHI 3/A 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
26. FRANJO KUNEJ

120

1998

37199

ŠKAPINOVA 7,3000 CELJE
27. MILENA KUNEJ

122

1998

37199

ŠKAPINOVA 7,3000 CELJE
28.

 

ALEKSANDER NOVAK

398

36622

37202

RETEČE 145, 4220 ŠKOFJA LOKA Akcijo zaključil že drugič
29.

 

JANEZ KUTNAR

252

37013

37236

PLANINSKA 33, 1000 LJUBLJANA
30. NADISLAV ROŽIČ

50

36939

37248

KOROŠKA C.24 4290 TRŽIČ Akcijo zaključil že drugič
31. MARIJA ROŽIČ

51

17.02..2001

37248

KOROŠKA C.24 4290 TRŽIČ Akcijo zaključila že drugič
32. ANICA KRAMER

136

35890

2001

ZAGRAD 12D, 3000 CELJE
33. IRENA IVAČIČ ŠTRAUS

104

2001

KMEČKA POT 9 3000 CELJE
34.

 

JANEZ TURŠIČ

243

36317

2002

BREZOVICA PRI BOROVNICI 22, 1353 BREZOVICA PRI BOROVNICI
35.

 

ANDREJ BERDEN

244

36317

2002

LJUBLJANSKA 7, 1353 BREZOVICA PRI BOROVNICI
36. ROMAN TURK

98

36078

37457

VALVAZOREJEVA 22, 3000 CELJE
37. SILVO GRILJ

362

37094

37491

SPODNJI PREKAR 1, 1281 KRESNICE
38.

 

 

MARJANA ROZMAN

264

36674

37513

KNAFLJEV TRG 5, 1310 RIBNICA

 

39.

 

JOŽE BUČAR

85

36085

37534

POT ZA RAZORI 15 , 1210 LJUBLJANA – ŠENTVID
40. MILAN MEDEN

96

36358

37530

POHORSKA 15, 2000 MARIBOR
41.

 

DARKO OMRZU

317

36753

2002

BLANCA 113, 8283 BLANCA
42. VERA RADI

320

36753

2002

U. CIRILA DEBELJAKA 2, 3000 CELJE Akcijo zaključila drugič
43. IVO KOMAR

364

36974

37492

KRAKOVSKA 13, 1230 DOMŽALE Akcijo zaključil drugič
44. MARIJA KRSNIK

280

2000

37471

45. VIKTOR DEBELJAK

265

36715

37452

TRATA VIII/2, KOČEVJE
46.

 

ALEKSANDER NOVAK RETEČE 145, ŠKOFJA LOKA Akcijo zaključil tretjič
47. MIRKO DOBERŠEK

36597

37512

ŠKAPINOVA 15, 3000 CELJE
48. ANKA ŠTAMCAR

211

36561

37756

ZA JEZOM 3, 4290 TRŽIČ
49. KATJA TABERNIK

404

1998

37817

PODBORŠT 19D, 1218 KOMENDA
50. ROMAN TURK

388

37058

37856

ROMAN TURK, VALVAZORJEVA 22, CELJE Akcijo zaključil drugič
51. NIKO GUID

145

2000

37856

IPAVČEVA 3, 2341 LIMBUŠ
52. ANTON MLINAR

121

1998

37836

JENKOVA 7, CELJE
53. JOŽICA DOVJAK

146

1999

2003

MARNO 5B, 1431 DOB
54. FRANCI DOVJAK

141

1999

2003

MARNO 5B, 1431 DOB
55. ARNOLD PAVLIČ

365

37040

37811

OPEKARNIŠKA CESTA 10, 3000 CELJE AKCIJO ZAKLJUČIL DRUGIČ
56. MARIJA ROŽIČ

37346

37934

KOROŠKA CESTA 24, TRŽIČ Akcijo zaključila že tretjič
57. NADISLAV ROŽIČ

37346

37934

KOROŠKA CESTA 24, TRŽIČ Akcijo zaključil že tretjič
58. DAMIR KUZMANIĆ

116

1999

2003

ŠTEFANIĆEVA 2, HR-10000 ZAGREB, HRVATSKA
59. MILJENKO HABERLE

114

1999

2003

REMETINEĆKA 77C, HR-10000 ZAGREB, HRVATSKA
60. JOLANDA MATICA

115

1999

2003

LJUBLJANICA 47A, HR-10000 ZAGREB, HRVATSKA
61. DRAGO KLEPAC

489

37408

37808

NUŠIČEVA 9a, 3000 CELJE
62. TONE VILFAN

356

2001

37947

ZGORNJE BITJE 43, 4209 ZG. BITNJE
63. BERČIČ FRANC

241

36320

37905

GASILSKA ULICA 20, 4000 KRANJ
64. MALI SILVA

279

36652

37905

KOVORSKA C. 9, TRŽIČ
65. BLAŽEJ JOŽE

37104

37981

DOBENO 18, 1234 MENGEŠ
66. FRANC ERLAH

501

37370

37861

KOVORSKA CESTA 53, TRŽIČ
brez št

 

KOLASEVIČ MEHMED Ul. Bašlunar 3, 72270 Travnik, BiH

V letu 2004 so akcijo zaključili:

št. IME IN PRIIMEK ŠT. DNEVNIKA ZAČETEK AKCIJE KONEC AKCIJE NASLOV OPOMBE
67. BREGAR ANA

91

36085

37886

VIKRČE 14E, LJUBLJANA
68. BREGAR MARJAN

90

36085

37886

VIKRČE 14E, LJUBLJANA
69. SOKLIČ JANEZ

496

37425

37891

GORAZDOVA 17, 1000 LJUBLJANA
70. LUKMAN MIRAN

248

36580

38185

PREGLOV TRG 10, 1000 LJUBLJANA
71. IRŠIČ DORA

37430

37892

IRŠIČEVA 8, 3000 CELJE
72. ŠKRUBEJ SLAVKO

493

37423

38242

ŠEŠEČE 18, 3312 PREBOLD
73. GRGIČ TOMO

92

1998

2004

BRATOVŽEVA PLOŠČAD 18, LJUBLJANA
74. KUNEJ MILENA

471

ŠKAPINOVA 7, 3000 CELJE Akcijo zaključila drugič
75. KUNEJ FRANJO

472

ŠKAPINOVA 7, 3000 CELJE Akcijo zaključil drugič
76. JOŽI MEGLIČ

37023

38249

Deteljica 7, Tržič Akcijo zaključila drugič
77. VENČESLAV GREGORČIČ

37023

38249

Bratov Učakar 98, Ljubljana Akcijo zaključil drugič
78. ZADRAVEC JOŽE IN BERNARDA

37772

38176

KATREŽEVA POT 9, LJUBLJANA
79. KOŠIR FRANCI

258

36821

38240

RATEČE 12D, 4283 RATEČE – PLANICA Akcijo zaključil drugič
80. SILVO ŠKUFCA

142

36323

38336

KIDRIČEVA 2, 1330 Kočevje
81. MARIJA ROŽIČ

63

36043

38263

PARTIZANSKA 21, 4290 TRŽIČ
82. IVO KOMAR

37749

38234

Krakovska 13, 1230 Domžale Akcijo je zaključil tretjič
83. VIDA OFAK

37994

38187

Turjaško naselje 10, 1330 Kočevje
84. HERMAN MALGAJ

37782

38234

KVEDROVA 12, 3310 ŽALEC
85. ALEKSANDER OBLAK

84

36078

38206

LITOSTROJSKA 27, 1000 LJUBLJANA
86. SONJA FICKO

36561

38256

POD SLEMENOM 11, KRIŽE
87. STANISLAV FICKO

36561

38256

POD SLEMENOM 11, KRIŽE
88. MARJANA ROZMAN

37738

38333

KNAFLJEV TRG 5, 1310 RIBNICA
89. STANE BABIČ

36778

37850

OPEKARSKA 33, 1310 RIBNICA
90. VIKTOR DEBELJAK

265

/

38384

TRATA VII/2, 1330 KOČEVJE Akcijo zaključil drugič
91. FRANCI JANEŽ

37777

38257

KOČEVJE PRI UNIONU 14, 1330 KOČEVJE
92. ĐURIĆ JOVAN

37709

38221

OTIŠKI VRH 129B, 2373 ŠENTJANŽ
93. MOJCA KLANČNIK

314

36771

38341

ZGORNJE DUPLJE 100, 4203 ZG. DUPLJE
94. SILVO KLANČNIK

313

36771

38341

ZGORNJE DUPLJE 100, 4203 ZG. DUPLJE