Razpis za predsednika, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče, PD TRŽIČ

Datum: 3.1.2022

KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Na podlagi 39. člena Pravil Planinskega društva Tržič, se objavlja kandidacijski postopek za predsednika, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče PD Tržič, za mandatno obdobje 2022-2026.

 1. Za Upravni odbor društva, ki vodi društvo:
  – za predsednika društva,
  – za dva namestnika predsednika,
  – za tajnika društva,
  – za do 14 članov upravnega odbora društva.
  Predsednik UO je hkrati tudi predsednik društva.
  Predsednika, oba podpredsednika in tajnik/ca lahko voli občni zbor posamično ali tudi na skupni – predsedniški listi, ločeno od ostalih članov upravnega odbora.
 2. Za nadzorni odbor društva:
  Nadzorni odbor šteje tri člane, člani med seboj izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora.
 3. Za častno razsodišče:
  Disciplinska komisija šteje tri člane, člani med seboj izvolijo predsednika.

Druge organe društva določa upravni odbor.

Prijave pošljite v zaprti ovojnici, na naslov: Planinsko društvo Tržič, Balos 4, 4290 Tržič, s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura«. Ali
na elektronski naslov: pd.trzic@gmail.com . Obvezno zahtevajte potrditev prejema pošte.

Prijava naj vsebuje ime in priimek ter za katero funkcijo se prijavljate, prijava za predsednika naj vsebuje program dela in kratek življenjepis. Kandidat za predsednika, kot tudi ostali kandidati, morajo biti člani planinskega društva Tržič.

Vse dodatne informacije lahko dobite na belharpolanc@gmail.com , GSM 040 758 384 Andrejka

Upošteva se prejete prijave do vključno četrtka 3.2.2022, le te bo obravnavala razpisna komisija, volitve in potrditev pa bo na občnem zboru članov 11.2.2022.

Kandidacijska komisija
Andrejka Belhar Polanc, predsednica
Aleksandra Draškovič, članica komisije

Komentarji niso omogočeni.