Odseki planinskih poti, kjer je društvo skrbnik

 Stanje na dan: 19.12.2017 08:19

 

Društvo je skrbnik 123 odsekov v skupni dolžini: 178,879 km

Povzeto po tabeli na spletni strani PZS (zavihek Poti, Koče)

Naziv poti Odsek
 Izhodišče  Zaključek  (m) Zahtevnost
Bela peč S Bela peč 113 Lahka pot
Bičevje S Gabrc 955 Lahka pot
Belščica – Vrtača (Zahtevna pot) Vatelca Vrtača JV 1.137 Lahka pot
Vrtača JV Vrtača 930 Zahtevna pot
Dolga njiva – Košutnikov turn(Zahtevna pot) Planina Spodnja Dolga njiva Planina Spodnja Dolga njiva Z 461 Lahka pot
Planina Spodnja Dolga njiva Z Košutnikov turn JZ 1.660 Lahka pot
Košutnikov turn JZ Košutnikov turn 230 Zahtevna pot
Dom na Kofcah – Dolga njiva (Lahka pot) Dom na Kofcah Taborniški dom Šija 1.514 Lahka pot
Taborniški dom Šija Planina Pungrat 2.778 Lahka pot
Planina Pungrat Planina Spodnja Dolga njiva Z 4.770 Lahka pot
Planina Spodnja Dolga njiva Z Planina Spodnja Dolga njiva 461 Lahka pot
Dom na Kofcah – Veliki vrh (Lahka pot) Dom na Kofcah Kofce S 1.067 Lahka pot
Kofce S Toplar 944 Lahka pot
Toplar Veliki vrh 908 Lahka pot
Dom na Zelenici – Begunjščica(Zahtevna pot) Planinski dom na Zelenici Srednji vrh S 1.764 Lahka pot
Srednji vrh S Srednji vrh SZ 226 Zahtevna pot
Srednji vrh SZ Srednji vrh Z 299 Lahka pot
Srednji vrh Z Varovala 225 Zahtevna pot
Varovala Begunjščica Z 35 Lahka pot
Dom na Zelenici – Vrtača (Zahtevna pot) Planinski dom na Zelenici Zelenica 108 Lahka pot
Zelenica Vrtača J 2.018 Lahka pot
Vrtača J Šija S 305 Lahka pot
Šija S Vrtača JV 628 Lahka pot
Vrtača JV Vrtača 930 Zahtevna pot
Dom pod Storžičem – Javorniški preval – Planina Javornik (Lahka pot) Planina Jesenje S Javorniški preval 1.706 Lahka pot
Javorniški preval Planina Javornik 1.343 Lahka pot
Dom pod Storžičem – Mala Poljana(Lahka pot) Dom pod Storžičem Planina Jesenje S 128 Lahka pot
Planina Jesenje S Planina Jesenje J 176 Lahka pot
Planina Jesenje J Mala Poljana 1.847 Lahka pot
Dom pod Storžičem – Pavšel – Na vršeh (Lahka pot) Planina Jesenje S Srpiči 940 Lahka pot
Srpiči Kotel 592 Lahka pot
Kotel Nad Kotlom 659 Lahka pot
Nad Kotlom Rekar V 424 Lahka pot
Rekar V Gabrc 1.245 Lahka pot
Gabrc Na vršeh 1.485 Lahka pot
Dom pod Storžičem – Srpiči – Planina Javornik (Lahka pot) Planina Jesenje S Srpiči 940 Lahka pot
Srpiči Gaberčev rovt J 895 Lahka pot
Gaberčev rovt J Koča pr’Zdravc 1.192 Lahka pot
Koča pr’Zdravc Planina Javornik 350 Lahka pot
Dom pod Storžičem – Škarjev rob – Storžič (Zahtevna pot) Dom pod Storžičem Planina Jesenje S 128 Lahka pot
Planina Jesenje S Planina Jesenje J 176 Lahka pot
Planina Jesenje J Planina Jesenje JV 59 Lahka pot
Planina Jesenje JV Škarjev rob 1.721 Lahka pot
Škarjev rob Storžič 1.634 Zahtevna pot
Dom pod Storžičem – Žrelo – Storžič(Zelo zahtevna pot) Dom pod Storžičem Planina Jesenje S 128 Lahka pot
Planina Jesenje S Planina Jesenje J 176 Lahka pot
Planina Jesenje J Planina Jesenje JV 59 Lahka pot
Planina Jesenje JV vrh Žrela 1.407 Zelo zahtevna pot
vrh Žrela Storžič J 897 Zahtevna pot
Storžič J Storžič 49 Lahka pot
Fevča – Stegovnik (Zahtevna pot) Fevča S Fevča J 719 Lahka pot
Fevča J Stegovnik 999 Zahtevna pot
Grahovše – Strmec (Lahka pot) Grahovše Strmec 1.696 Lahka pot
Hudi Graben – Koča na Dobrči (Lahka pot) Hudi graben Na pečeh JV 995 Lahka pot
Na pečeh JV Hibje 1.100 Lahka pot
Hibje Koča na Dobrči 1.685 Lahka pot
Javorniški Preval – Fevča – Stegovnik(Zahtevna pot)
Skrbnik poti: PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ
Fevča J Stegovnik 999 Zahtevna pot
Javorniški preval – Storžič (Zahtevna pot) Javorniški preval Škarjev rob 846 Lahka pot
Škarjev rob Storžič 1.634 Zahtevna pot
Jelendol – Dom na Kofcah (Lahka pot) Puterhof Nad Mrzlim studencem 4.269 Lahka pot
Nad Mrzlim studencem Dom na Kofcah 382 Lahka pot
Kal – Mrzli studenec – Dom na Kofcah(Lahka pot) Kal Kal SV 143 Lahka pot
Kal SV Mrzli studenec J 1.958 Lahka pot
Mrzli studenec J Nad Mrzlim studencem 373 Lahka pot
Nad Mrzlim studencem Dom na Kofcah 382 Lahka pot
Koča na Dobrči – Dobrča (Lahka pot) Koča na Dobrči Podgorska planina 102 Lahka pot
Podgorska planina Dobrča J 533 Lahka pot
Dobrča J Dobrča 388 Lahka pot
Koča na Dobrči – Preval (Lahka pot) Koča na Dobrči Podgorska planina 102 Lahka pot
Podgorska planina Koča na Prevalu 5.037 Lahka pot
Kofce – Kofce gora (Lahka pot) Dom na Kofcah Kofce S 1.067 Lahka pot
Kofce S Kofce gora 663 Lahka pot
Ljubelj – Košutica (Zahtevna pot) Košutica Z Rjava Peč 807 Lahka pot
Košutica Veliki Grunt 936 Lahka pot
Lom – Bela peč – Planina Javornik(Lahka pot) Lom pod Storžičem Strmec 1.829 Lahka pot
Strmec Na vršeh 975 Lahka pot
Na vršeh Bela peč S 3.301 Lahka pot
Bela peč S Koča pr’Zdravc 1.238 Lahka pot
Koča pr’Zdravc Planina Javornik 350 Lahka pot
Lom – Jelendol – Dolga njiva (Lahka pot) Slap Lukec 3.769 Lahka pot
Lukec Puterhof 1.423 Lahka pot
Puterhof Planina Spodnja Dolga njiva 9.878 Lahka pot
Lukec – Kal (Lahka pot) Lukec Kal 1.594 Lahka pot
Mala Poljana – Velika Poljana – Psica – Storžič (Zelo zahtevna pot)
Skrbnik poti: PLANINSKO DRUŠTVO KRIŽE
vrh Žrela Storžič J 897 Zahtevna pot
Storžič J Storžič 49 Lahka pot
Pl. Pungrat – Škrbina – Kladivo(Zahtevna pot) Planina Pungrat Škrbina 1.403 Lahka pot
Škrbina Kladivo 927 Zahtevna pot
Planina Javornik – Stegovnik(Zahtevna pot) Planina Javornik Okna 3.444 Lahka pot
Okna Stegovnik 841 Zahtevna pot
Planina Korošica – Hajnževo sedlo – Košutica (Zahtevna pot) Košutica Hajnževo sedlo 805 Zahtevna pot
Hajnževo sedlo Planina Korošica 1.036 Lahka pot
Planina Korošica – Veliki Grunt – Košutica (Lahka pot) Planina Korošica Veliki Grunt 826 Lahka pot
Veliki Grunt Košutica 689 Lahka pot
Planina Zgornja Dolga njiva – Orlovo sedlo (Lahka pot) Planina Zgornja Dolga njiva Orlovo sedlo 951 Lahka pot
Podljubel – Planina Korošica – Veliki vrh v Košuti (Zelo zahtevna pot) Jurij V Planina Korošica 3.374 Lahka pot
Planina Korošica Hajnževo sedlo 1.036 Lahka pot
Hajnževo sedlo Veliki vrh 859 Zelo zahtevna pot
Podljubelj – Kal (Lahka pot) Podljubelj šola Kal 2.530 Lahka pot
Podljubelj – Matizovec – Dom na Kofcah (Lahka pot) Dom na Kofcah Podljubelj 5.813 Lahka pot
Podljubelj – Šentanška dolina – Preval(Lahka pot) Preval Bornova pot 248 Lahka pot
Bornova pot Lajba 3.512 Lahka pot
Predor Ljubelj – Dom na Zelenici(Lahka pot) Planinski dom na Zelenici Ljubelj m.p. 2.454 Lahka pot
Predor Ljubelj – Ljubelj (Lahka pot) Predor Ljubelj Koča na Ljubelju 2.127 Lahka pot
Koča na Ljubelju Ljubelj 48 Lahka pot
Priključek na pot na Dobrčo s Preske(Lahka pot) Preska JZ Slatna S 639 Lahka pot
Slaparska vas – Planina Javornik(Lahka pot) Slaparska vas Bičevje S 1.097 Lahka pot
Bičevje S Rekar V 1.311 Lahka pot
Rekar V Nad Kotlom 424 Lahka pot
Nad Kotlom Gaberčev rovt J 893 Lahka pot
Gaberčev rovt J Koča pr’Zdravc 1.192 Lahka pot
Koča pr’Zdravc Planina Javornik 350 Lahka pot
Slatna – Koča na Dobrči (Lahka pot) Slatna Slatna S 554 Lahka pot
Slatna S Hibje 1.576 Lahka pot
Hibje Koča na Dobrči 1.685 Lahka pot
Spodnja – Zgornja Dolga njiva – Košutnikov turn (Zahtevna pot) Planina Spodnja Dolga njiva Planina Zgornja Dolga njiva 1.166 Lahka pot
Planina Zgornja Dolga njiva Vzhodna grapa 2.002 Lahka pot
Vzhodna grapa Košutnikov turn 285 Zahtevna pot
Sv. Jurij – Bistiška planina (Lahka pot) Sv. Jurij Bistriška planina J 2.612 Lahka pot
Tržič – Bistiška planina – Dobrča(Lahka pot) Cimper Bistriška planina J 3.901 Lahka pot
Bistriška planina J Stine 2.616 Lahka pot
Stine Dobrča J 426 Lahka pot
Dobrča J Dobrča 388 Lahka pot
Dobrča Šentanski vrh 203 Lahka pot
Tržič – Lom – Dom pod Storžičem(Lahka pot) Tržič a.p. Slap 1.219 Lahka pot
Slap Lom pod Storžičem 936 Lahka pot
Lom pod Storžičem Grahovše 2.148 Lahka pot
Grahovše Slaparska vas 465 Lahka pot
Slaparska vas Dom pod Storžičem 3.001 Lahka pot
Tržič – Pirmance – Kal – Dom na Kofcah (Lahka pot) Pod gradom Kal JV 4.063 Lahka pot
Kal JV Kal 606 Lahka pot
Kal Kal SV 143 Lahka pot
Tržič – Velika Mizica – Kriška gora(Lahka pot) Tržič a.p. Kriška gora Z 3.034 Lahka pot
Tržič – Zavetišče v Gozdu (Lahka pot) Tržič plaz Zgornje Vetrno S 2.177 Lahka pot
Tržič – Završnik – Kal – Dom na Kofcah(Lahka pot) Tržič a.p. Tržič 84 Lahka pot
Tržič Pod gradom 335 Lahka pot
Pod gradom Cimper 191 Lahka pot
Cimper Kal JV 4.359 Lahka pot
Kal JV Kal 606 Lahka pot
Kal Kal SV 143 Lahka pot
Kal SV Dom na Kofcah 2.492 Lahka pot
Tržič -Sv. Jurij – Koča na Dobrči(Lahka pot) Tržič Sv. Jurij 1.921 Lahka pot
Sv. Jurij Stine 4.471 Lahka pot
Stine Koča na Dobrči 827 Lahka pot
Veliki vrh – Košutnikov turn (greben Košute) (Zahtevna pot) Veliki vrh Toplar 908 Lahka pot
Toplar Kofce gora 608 Lahka pot
Kofce gora Kladivo 1.661 Lahka pot
Kladivo Škrbina 927 Zahtevna pot
Škrbina Izstop s Cjajnika 2.993 Lahka pot
Škrbina Macesje 958 Lahka pot
Macesje Izstop poti OTK 791 Zahtevna pot
Izstop poti OTK Košutnikov turn JZ 48 Lahka pot
Košutnikov turn JZ Košutnikov turn 230 Zahtevna pot
Zabukovec – Močnikovo sedlo – Stegovnik (Zahtevna pot)
Skrbnik poti: PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ
Fevča J Stegovnik 999 Zahtevna pot
Zadnja vas – Koča na Dobrči (Lahka pot) Zadnja vas SV Na pečeh JV 755 Lahka pot
Na pečeh JV Hibje 1.100 Lahka pot
Hibje Koča na Dobrči 1.685 Lahka pot