Zgodovina Planinskega društva Tržič

Planinsko društvo Tržič sodi med najstarejša planinska društva. Ustanovljeno je bilo leta 1908.

V planinska dogajanja je vdirala tudi krajevna, včasih celo širša politika. Razmere in okoliščine so se spreminjale, saj gre za burno dobo 60 Iet. Vedno pa so se našli v Tržiču ljudje, ki so znali ideje planinstva obdržati čiste. Bila so leta, ko je bilo je bilo društveno delo zelo živahno, pa tudi leta mrtvila. Mlajšim se bo zdelo delo prvih let precej preprosto. Tako je v nekem zapisniku zapisano, kateri odbornik bo no veselici kuhal kavo in pomival posodo, dalje, da morajo poverjeniki za Podljubelj, Križe in Kovor tam tudi stanovati in podobno. Zelo pomembno pa je za tiste čase, da je društvo doseglo pri takratnih občinah Sv. Katarine, Sv. Ane in Preddvora dovoljenje za markiranje gorskih poti na svojem območju le zase. Sekcija Du OAV v Kranju te pravice potem ni več imela.

Sklicatelj ustanovnega občnega zbora 17. junija 1908 je bil notar Matija Marinček. Za načelnika je bil izvoljen Franc Dev, za namestnika Franc Ahačič (nekaj let pozneje prvi slovenski župan v Tržiču), za tajnika učitelj Friderik Repovž, kaplan Jakob Kalan je postal blagajnik, odborniki pa Marinček, Papov in Polak. Na prvi seji so sklenili, »naj se izkaznice preskrbe kolikor mogoče« hitro, da jih društveniki kolikor toliko navadijo in utrde v hoji po gorah. Prvi izlet bo na Košuto. Odhod iz Tržiča ob 11. uri ponoči z zbirališčem zbirališčem pri hiši št. 104, to je pri Devu.«

Zbornik Planinskega vestnika ob 60 letnici PD Tržič. 

Izšlo leta 1968.

Zbornik ob 100-letnici PD Tržič

 

PD Tržič je društvo z več kot 100 letno tradicijo.

V branje in spoznavanje vam ponujamo naš zbornik »JE SONCE LUČ PRIŽGALO NA VRHOVE«, ki smo ga izdali v jubilejnem 100 letnem delovanju leta 2008.

»Knjiga je za med ljudi«, zato jo v naslednjih mesecih do konca leta (in do razprodaje zalog) nudimo po izredni ceni 8 EUR. V kolikor jo boste želeli prejeti po pošti, bomo prišteli še poštnino.

 

Zbornik lahko kupite v Turistično promocijskem centru (TPIC-u) na Trgu Svobode 18 v Tržiču, vsak dan od 8. – 19. ure, ob sobotah pa do 14. ure;

ali naročite na na telefonu  04/59-71-536  oz. e-mail informacije@trzic.si ; pd.trzic@gmail.com

 

Veseli bomo, če jo boste vzeli v roke, saj verjamemo, da je pestra in zanimiva!

PD Tržič

Opis knjige – Iz predgovora:

 

Dne 17. junija 1908 je bil ustanovni zbor podružnice Slovenskega planinskega društva v Tržiču, ki se ga je udeležilo 27 društvenikov. “Z ustanovitvijo podružnice Slovenskega planinskega društva so se prijatelji tržiških planin združili v strnjeno celoto, ki je prestala vse preizkušnje dveh kriz” je zapisal Janko Lončar ob 80-letnici Planinskega društva Tržič. Tržičani so sprejeli društvo za svoje in je še danes nepogrešljiv del Tržiča. Zgodovina društva pripoveduje o dosežkih, bolj malo o skrbeh, delu in prizadevanju članov, ki so gradili planinske domove, markirali in nadelovali planinske poti, dosegali alpinistične uspehe, doma in v tujini, vzgajali mladino v ljubezni do domačega kraja, planin in narave, reševali ponesrečene, ne glede na to, da so tvegali lastno življenje.

Zvonka Pretnar